Tag Archives: dla

Projekt Youth Career Initiative ? szansą na lepszą przyszłość dla podopiecznych SOS

Projekt Youth Career Initiative ? szansą na lepszą przyszłość dla podopiecznych SOS

International Bussiness Leaders Forum i Stowarzyszenia AVSI Polska zorganizowały młodzieży ze Stowarzyszenia SOS Wioski Dziecięce staże zawodowe, które odbyły się w Warsaw Marriott Hotel. Partnerem projektu był Powiatowy Urząd Pracy w Siedlcach.

Dzięki takim projektom młodzież z opieki zastępczej, która ma utrudniony start na rynku pracy i jest zagrożona wykluczeniem społecznym ma szansę na samodzielność, zwiększenie poczucia własnej wartości i lepszą przyszłość. Celem projektu było umożliwienie młodym uczestnikom dokonywania świadomych wyborów zawodowych i zagwarantowanie doświadczenia zawodowego.

Trzy dziewczyny z Młodzieżowej Wspólnoty Mieszkaniowej SOS w Siedlcach odbyły sześciomiesięczny program edukacyjny, podczas którego brały udział w szkoleniach, łącząc zajęcia teoretyczne i praktyczne, prowadzonych przez doświadczoną kadrę menadżerską. Zajęcia miały na celu rozwój umiejętności osobistych, takich jak przygotowanie do pracy, rozwój kariery, finanse osobiste i samoorganizację.

„Działania w ramach społecznej odpowiedzialności biznesu zawsze zajmowały istotne miejsce w działalności założyciela sieci hoteli Marriott. Warszawski hotel Marriott kładzie duży nacisk na kultywowanie przyjętych na całym świecie wzorców. Od wielu lat współpracujemy z różnymi fundacjami i organizacjami, m.in. ze Stowarzyszeniem SOS Wioski Dziecięce.  Z każdego nowego doświadczenia czerpiemy więcej i uczymy się od siebie nawzajem. Bardzo doceniamy możliwość połączenia Projektu Youth Career Initiativeoraz Stowarzyszenia SOS Wioski Dziecięce. Możliwość przekazania przynajmniej części naszej wiedzy 3 naszym koleżankom z SOS, obserwowanie jak szybko się adaptują w nowym środowisku oraz jak pewne siebie się stają były dla nas największą nagrodą.  Gratulujemy im ukończenia stażu i liczymy, że nasze drogi zawodowe spotkają się jeszcze w przyszłości.”- mówi Iwona Mitros z Warsaw Marriott Hotel

Dziewczyny przebywały w różnych obszarach hotelu i pomagały np. w organizacji imprez. Nabywały w ten sposób bezpośredniego doświadczenia w pracy zawodowej.

W czerwcu 2013r. ukończyłam Zasadniczą Szkołę Zawodową. W lipcu zdałam egzamin zawodowy i uzyskałam kwalifikacje w zawodzie kucharz małej gastronomii. Mimo wykształcenia, praktyk w szkole, które dały mi jakieś pojęcie o pracy, szukanie zatrudnienia szło nadzwyczaj mozolnie. Bardzo się ucieszyłam, gdy otrzymałam informację, że mogę wziąć udział w projekcie. Pierwsze dni upłynęły na poznawaniu pracodawców i pracowników hotelu, szkoleniach i oczywiście zapoznawaniu się z samym hotelem. Potem przyszły pierwsze zadania – praca w kuchni, sprzątanie pokoi hotelowych. Do dziś pamiętam jak ze łzami w oczach kroiłam owoce morza – wszystko musiało być pokrojone szybko i idealnie równo! To zupełnie inny poziom i wymagania, niż na praktykach w mojej szkole. Pracodawcy oczekiwali i oczekują ode mnie pracy rzetelnej, dokładnej i szybkiej. Nie ma tu miejsca na fuszerkę. Dla mnie to prawdziwa szkoła życia! Jestem wdzięczna i dumna, że po ukończeniu stażu będę mogła do swojego CV wpisać odbycie stażu w Hotelu Marriott”. – opowiada Ewelina

Codziennie uczę się tu czegoś nowego. Pracowałam w różnych działach m.in. w dziale utrzymania czystości, jako pomoc w kuchni, biurze i recepcji. Zauważyłam, że obowiązkiem każdego pracownika recepcji jest zachowanie kultury osobistej i tolerancji. Ponieważ pojawia się tu dużo obcokrajowców, oprócz informacji o hotelu należy umieć odpowiedzieć gościom na pytania dotyczące warunków pogodowych, drogowych, usług medycznych, imprez kulturalnych w okolicy itp. Dla mnie największą barierą była słaba znajomość języka angielskiego. Dzięki tej pracy, z każdym dniem nabieram większej pewności siebie. Zauważyłam jak ważna jest asertywność. Umiejętność wyrażania własnego zdania, opinii a zarazem przyjmowania krytyki, ale i pochwał. Praca w zawodzie hotelarza jest bardzo odpowiedzialna i wbrew pozorom wcale niełatwa. Daje jednak wiele satysfakcji, jeśli tylko posiada się odpowiednią wiedzę, umiejętności i kulturę osobistą”. – opowiada Laura

Nauczyłam się pracy w zespole i tego, że każdy pracownik jest na swój sposób ważny. Już wiem, że każde zadanie musi być wykonane sprawnie, dokładnie. Teraz wiem, że mogę poradzić sobie z różnymi problemami i osiągnąć zamierzony cel. Stałam się bardziej odporna na stres i odpowiedzialna. Moje życie stało się bardziej uporządkowane. Bardzo to doceniam, gdyż miesiące poprzedzające rozpoczęcie stażu były dla mnie trudne. Moje życie prywatne rozsypało się, a poczucie wartości było bardzo niskie. W hotelu każdy dzień przynosi coś nowego, ciągle zdobywam nowe doświadczenia i nie ma czasu na nudę. Spotkałam ludzi, którzy są odpowiedzialni, wymagający i potrafią zmotywować do pracy. Coraz lepiej poznaję siebie. Dostrzegam swoje słabe i mocne strony”. – mówi Małgorzata

Dzięki udziale w programie podopieczne Stowarzyszenia SOS Wioski Dziecięce zwiększyły poczucie pewności siebie i własnej wartości. Dziewczyny zdobyły doświadczenie w rzeczywistych sytuacjach w pracy i wiedzę doświadczonych specjalistów z branży.

W najbliższej przyszłości w projekcie wezmą udział także inni podopieczni SOS stojący u progu dorosłego życia.

Vaillant wspiera SOS Wioski Dziecięce

Firma Vaillant Saunier Duval Sp. z o.o. chce pomagać tym, którzy najbardziej tego potrzebują. We współpracy ze Stowarzyszeniem SOS Wioski Dziecięce będzie dbać o najmłodszych w zaspokajaniu podstawowych potrzeb, jakim jest m.in. zapewnienie ogrzewania i ciepłej wody w budynkach mieszkalnych.

We wrześniu 2013r. firma bezpłatnie dokonała przeglądów systemów ogrzewania oraz wymieniła instalację grzewczą na nową w jednym z domów w SOS Wiosce Dziecięcej w Biłgoraju. Będzie sukcesywnie modernizowała instalacje grzewcze w pozostałych SOS Wioskach Dziecięcych oraz regularnie przeprowadzała przeglądy techniczne.

Domy w wioskach są najważniejszym miejscem dla podopiecznych. To w nich na co dzień mieszkają rodziny SOS, dzieci bawią się, uczą, odpoczywają. Dlatego podstawą jest zapewnienie odpowiedniej temperatury w domach, która zagwarantuje poczucie komfortu i wygody.

Vaillant Saunier Duval Sp. z o.o. to firma odpowiedzialna społecznie, dla której najważniejsze we współpracy z organizacją charytatywną jest zrozumienie potrzeb oraz rozwiązywanie problemów.

Nowe urządzenia grzewcze pozwolą płacić niższe rachunki za energię elektryczną i ogrzewanie, są wydajne a przy tym przyjazne dla środowiska.

***

Stowarzyszenie SOS Wioski Dziecięce w Polsce to organizacja dobroczynna, która działa na rzecz umacniania rodzin zagrożonych rozpadem oraz opiekuje się opuszczonymi i osieroconymi dziećmi. Wykorzystując międzynarodowe doświadczenie, z powodzeniem realizuje swoją misję w Polsce już od prawie 30 lat. Obecnie ma pod opieką ponad 1300 dzieci.

Vaillant jest światowym liderem w zakresie kompletnych rozwiązań systemów grzewczych i wentylacyjnych ze szczególnym uwzględnieniem produktów energooszczędnych oraz przyjaznych dla środowiska naturalnego. Oferta firmy to wiszące kotły gazowe, kondensacyjne kotły gazowe, olejowe i gazowe kotły stojące, gazowe i elektryczne podgrzewacze wody oraz pompy ciepła, kolektory słoneczne i rekuperatory. Największa na rynku polskim sieć serwisowa zapewnia stałą obsługę gwarancyjną i pogwarancyjną. Wysoka jakość produktów, wyróżniające się wzornictwo, zaangażowanie firmy w rozwój techniki grzewczej niejednokrotnie znajdowało uznanie zarówno klientów, jak i znawców branży, które potwierdzają liczne nagrody oraz wyróżnienia.

Konkurs na zagospodarowanie strefy wejściowej historycznej części kampusu Politechniki Gdańskiej

Zależy nam na pięknej i funkcjonalnej przestrzeni publicznej przyjaznej dla pieszych, rowerzystów i zmotoryzowanych. Politechnika Gdańska ogłosiła konkurs na opracowanie koncepcji zagospodarowania terenu strefy wejściowej historycznej części kampusu. Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie mija 17 grudnia 2013 o godz. 14.00, natomiast prace konkursowe należy dostarczyć do 21 marca 2014. Pula nagród w konkursie wynosi łącznie 50 tysięcy złotych.

Przedmiotem konkursu jest opracowanie koncepcji nowego zagospodarowania obszaru strefy wejściowej historycznej części kampusu Politechniki Gdańskiej, dostępnej od ulicy Gabriela Narutowicza i północnego krańca ulicy Siedlickiej. Teren jest ograniczony od północy: zabytkowym ogrodzeniem od ulicy Brackiej, zabytkowym zespołem bramy wejściowej od ulicy Gabriela Narutowicza wraz z Portiernią Główną i budynkiem Działu Promocji, fragmentem ogrodzenia od strony parku akademickiego oraz terenem Centrum Nanotechnologii. Od wschodu – linią wyznaczoną przez zespół budynków Chemii A i B; od południa: linią wyznaczoną przez zespół budynków historycznego kampusu od Wydziału Chemicznego, Audytorium Maximum do Audytorium Novum. Natomiast od zachodu – ulicą Siedlicką.Obszar opracowania konkursowego stanowi więc pas terenu wraz z przyległymi przestrzeniami znajdującymi się pomiędzy historycznymi budynkami Politechniki Gdańskiej. Zajmujący 2,1 ha teren jest objęty ochroną konserwatorską.

Celem konkursu jest uzyskanie nowej przestrzeni publicznej dostosowanej do rangi uczelnianych budynków oraz do funkcji otwartego placu znajdującego się przed wejściem do Gmachu Głównego Politechniki Gdańskiej. Strefa wejściowa naszej Alma Mater stanowić ma miejsce szczególne – m.in. miejsce okolicznościowych spotkań i dużych uroczystości. Na obszarze objętym opracowaniem docelowo planuje się redukcję ruchu samochodowego. Przestrzeń ta ma stać się równoprawnym miejscem dla poruszających się pieszo, rowerami i samochodami.

Poza redukcją ruchu kołowego do głównych założeń planowanych przekształceń należy przede wszystkim utworzenie powiązań obszarów zielonych pomiędzy parkiem wzgórz morenowych, Szubienicznym Wzgórzem i Parkiem Akademickim usytuowanym przy ulicy Narutowicza. Ważnym elementem strategii jest także wytyczenie funkcjonalnych i atrakcyjnych przejść pieszych na terenie kampusu oraz towarzyszących im miejsc spotkań i wypoczynku społeczności akademickiej oraz ekspozycji dzieł sztuki i techniki. Istotne jest także przełamanie izolacji kampusu, a tym samym tworzenie jego związków z miastem.

Na obszarze tym planuje się utworzenie wysokiej jakości przestrzeni publicznych wraz z wyposażeniem i elementami inteligentnego oświetlenia LED. Powinny one wnosić nową jakość do krajobrazu kampusu i wyrażać aspiracje uczelni do miana „uniwersytetu technicznego z wyobraźnią i przyszłością”. Istnieje także możliwość wprowadzenia elementów i założeń wodnych.

Do głównych oczekiwań konkursowych należy m.in. zapewnienie jak najlepszej ekspozycji zabytkowej elewacji Gmachu Głównego, a także utworzenie otwartego placu pomiędzy zespołem bramy wejściowej od ul. Gabriela Narutowicza i wejściem do Gmachu Głównego. Plac ma podkreślać wysoką rangę tego miejsca. Z regulaminu konkursu wynika, iż możliwe jest przekształcenie strefy niskiej zieleni znajdującej się obecnie na placu, a nawet jej likwidacja. Należy zachować latarnie objęte ochroną konserwatorską i zapewnić podjazd pod boczne wejścia prowadzące do wewnętrznych dziedzińców. Oczekuje się takiego ukształtowania placu, aby stanowił on przedpole dla budynku głównego, zakończenie osi ulicy Narutowicza i mógł być – jak wspomniano wyżej – miejscem okolicznościowych spotkań dla dużych grup społeczności akademickiej.

Kolejne wymaganie konkursu mówi o uporządkowaniu istniejącej zieleni i wykreowanie miejsca o dużych walorach krajobrazowych. Na całym obszarze opracowania istniejąca zieleń wysoka, średniowysoka i niska może być przekształcona, przy zachowaniu wartościowych egzemplarzy drzew i krzewów.

Cenne jest również utworzenie wysokiej jakości ciągów pieszych i innych przestrzeni publicznych, wykorzystujących walory kampusu – architektoniczne, przestrzenne i krajobrazowe. 

Ważnym miejscem jest plac przed Audytorium Maximum. Powinien on łączyć cechy reprezentacyjne (wyjście z organizowanych tam uroczystości) z funkcjami rekreacyjnymi. Ze znajdującego się w pobliżu audytorium trawnika chętnie korzystają studenci – spontaniczne miejsce odpoczynku. Z tego powodu różnorodne koncepcje przekształcania wspomnianego placu powinny uwzględniać utrzymanie jego rekreacyjnej funkcji.

Warto podkreślić, iż na terenie sąsiadującym z budynkiem Centrum Nanotechnologii i Parkiem Akademickim proponuje się utworzenie Parku Sztuki – miejsca wypoczynku, spotkań oraz ekspozycji prac studentów Wydziału Architektury.

Ponadto wymagania konkursowe mówią o stworzeniu dogodnego miejsca dla rowerzystów, m.in. w skrajnej części Parku Sztuki wzdłuż ulicy Narutowicza zakłada się miejsca postojowe na 120 rowerów.

W specyfikacji konkursowej opisano szczegółowo założenia, wymagania, oczekiwania oraz konieczne ograniczenia. Warunki konkursu można prześledzić tutaj.

 

Niepowtarzalny prezent dla miłośników fotografii

Myślisz nad wyjątkowymi prezentami dla swoich najbliższych? Jeżeli osoby, które masz zamiar obdarować interesują się fotografią, mamy dla Ciebie zaproszenie na e-kurs. To prezent, który przyniesie obdarowanemu wiele satysfakcji, pozwoli błyskawicznie zdobyć nowe umiejętności oraz uporządkować zdobytą już wiedzę. Co ważne – obdarowany sam zdecyduje, kiedy skorzystać z prezentu i kiedy uczestniczyć w kursie – dzięki temu nie skomplikujesz jego planów.

Zamawiając prezent, którym jest udział w wybranym e-kursie otrzymujesz:

  • imienne, ekskluzywne zaproszenie dla obdarowywanej osoby,
  • dostawę zaproszenia pod wskazany adres lub dla wskazanej osoby.

Obdarowana osoba otrzymuje:

  • udział w e-kursie,
  • materiały dodatkowe: film szkoleniowy i e-booki,
  • certyfikat uczestnictwa i ukończenia kursu.

Wybierz jeden z dostępnych e-kursów

Podczas zamówienia w formularzu w uwagach wpisz hasło, słowo “prezent”.

 

E-akademia fotografii

E-akademia fotografii to kurs kompleksowy. Ten e-kurs różni się od innych wieloma elementami. Po pierwsze – ilością lekcji – jest ich 44.  Po drugie – zakresem wiedzy, który obejmuje obszar od zagadnień dla początkujących, poprzez tematy związane z poszczególnymi rodzajami fotografii, formatami, obróbką i selekcją aż po zagadnienia bardzo zaawansowane. Po trzecie cały materiał – kilka tysięcy stron lekcji, fotografii, przykładów, testów masz do swojej dyspozycji już od pierwszego dnia rozpoczęcia e-kursu. Z pełną odpowiedzialnością możemy stwierdzić – takiego e-kursu jeszcze nie było i nie znajdziecie go nigdzie indziej. Autorami kursu są zawodowi fotografowie, doświadczeni trenerzy i autorzy wielu cenionych opracowań i fotograficznych poradników.

Halloween to święto?

Halloween ? święto wcale nie takie straszne Straszne przebrania, uśmiechnięte buzie i kosze pełne słodyczy ? Halloween to święto, które cieszy przede wszystkim najmłodszych. Aby jednak dostawać cukierki, zamiast robić psikusy – trzeba się odpowiednio przebrać. Halloween ? jak trafiło do Polski? Większość z nas jest ciągle przekonana, że Halloween to typowo amerykańskie święto, które

Top