Tag Archives: jak

Gwiazdy wysyłają sygnał SOS w imieniu potrzebujących dzieci

Gwiazdy wysyłają sygnał SOS w imieniu potrzebujących dzieci

W zeszłym tygodniu znani dziennikarze, aktorzy oraz ambasadorka Stowarzyszenia Natalia Kukulska wyszli na ulice Warszawy, aby zaangażować mieszkańców stolicy w pomoc najbardziej potrzebującym dzieciom.

Każdy w wybrany sposób próbował zwrócić uwagę przechodniów wysyłając świąteczny sygnał SOS z zaszyfrowanymi potrzebami dzieci. Dorota Gardias, miała tablice graficzne, Tomek Mandes, jak to aktor posługiwał się gestem, Arek Janiczek próbował wykorzystać światło, a Natalia Kukulska dźwięk.

Niektórzy ludzie się śpieszyli, niektórzy nie chcieli słuchać, ale wielu się zatrzymało, odczytało sygnał i obiecało wysłać przelew lub SMS o treści SOS na 74565.

Film z akcji można obejrzeć tutaj: http://www.youtube.com/user/SOSWioskiDzieciece

W ten sposób chcieliśmy poruszyć serca Warszawiaków i poprosić ich o wsparcie naszych podopiecznych przed świętami. Najpierw to były takie zwyczajne potrzeby jak np. „miś”, potem już te poważniejsze jak: „dom”, „mama”, „tata”. Wiele osób się zatrzymywało i obiecało pomóc ale było też wiele osób zaganianych przed świętami. Skoro dla nas, dla znanych osób proszenie o pomoc było takie trudne, to wyobraźmy sobie jak trudne jest to dla potrzebujących dzieci! – mówi Natalia Kukulska, Ambasadorka Stowarzyszenia.

Akcja miała skłonić do refleksji nad tym, że w Polsce jest aż 78 tysięcy dzieci pozbawionych opieki rodzicielskiej. Zbliżające się Święta Bożego Narodzenia dla wielu z nich będą pełne smutku i tęsknoty za bezpiecznym domem.

Stowarzyszenie SOS w ramach kampanii „Świąteczny sygnał SOS” chce zachęcić do wsparcia w zapewnieniu rodzinnych świąt Bożego Narodzenia swoim podopiecznym. Zebrane podczas kampanii fundusze zostaną w całości przeznaczone dla dzieci z SOS wiosek Dziecięcych.

 ***

Stowarzyszenie SOS Wioski Dziecięce w Polsce to organizacja dobroczynna, która działa na rzecz umacniania rodzin zagrożonych rozpadem oraz opiekuje się opuszczonymi i osieroconymi dziećmi. Wykorzystując międzynarodowe doświadczenie, z powodzeniem realizujemy swoją misję w Polsce już od prawie 29 lat.

Problem pracodawców, czyli jak znaleźć dobrego pracownika

Co roku mury wyższych uczelni opuszczają tysiące nowych absolwentów. I co roku pojawia się taki sam problem – większość młodych ludzi nie może znaleźć zatrudnienia. A przecież są prężni, z głowami pełnymi pomysłów i wiedzy! Szkopuł w tym, że choć są wyedukowani, nie posiadają doświadczenia, które pozwalałoby im być specjalistami w danej dziedzinie. Nic zatem dziwnego, że pracodawcy narzekają na brak wykwalifikowanych rąk do pracy.

To prawdziwy paradoks. Podczas gdy stopa bezrobocia w Polsce na koniec 2013 roku sięgnie 13%, a wśród ludzi młodych aż 27%, to prawie 80% pracodawców ma problemy z rekrutacją osób do swoich firm. Co prawda najczęściej poszukiwane są osoby o odpowiednich kompetencjach, specjaliści o wysokich kwalifikacjach, którzy – jeśli już są – to niechętnie decydują się na zmianę pracy. Z kolei młodzi ludzie, ucząc się, nie mieli możliwości zdobywania doświadczenia zawodowego, które pozwoliłoby im na połączenie ambicji z wyobrażeniem satysfakcjonujących zarobków.

Jak podkreśla Piotr Palikowski, Prezes Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania Kadrami, problemy z rekrutacją osób wynikają nie tylko z niedopasowania kompetencji zawodowych. ”Pracodawcy dostosowując się do tej sytuacji wychodzą z założenia, że najważniejsze są kompetencje miękkie, czyli w obszarze postaw młodych ludzi, wartości. […] tych konkretnych, zawodowych umiejętności, sami nauczą.”

Pracodawcy szukają innych sposobów na pozyskanie specjalistów do swoich firm. Jednym z nich jest przechwycenie osoby poprzez zaproponowanie jej wyższego wynagrodzenia. Nie od dziś wiadomo, że Polacy swoją pracę cenią wysoko i zapewne stąd też wynika ich narzekanie na otrzymywane wynagrodzenie. Z raportu przygotowanego przez GfK Polonia, dotyczącego oczekiwań profesjonalistów na rynku pracy (badaniem zostali objęci m.in. księgowi, marketingowcy, informatycy) wynika, że pracodawcy blokują podwyżki.

I tu pojawia się kolejny paradoks. Według Anny Jabłońskiej-Trepka, Menadżera Sektora w Hay Group Polska: „W roku ubiegłym 87% firm uczestników naszych badań, czyli dobrych kilkaset firm, przyznało podwyżki. I ta średnia, przeciętna podwyżka to było 5,8%. […] Mówimy tutaj o podwyżkach związanych z nagradzaniem za wyniki pracy. Prognoza na rok następny jest mniej optymistyczna, bo tylko 77% pracodawców mówi , że planuje podwyżki i będą one na nieco niższym poziomie.”

Ale nie tylko pieniądze są czynnikiem motywującym do zmiany pracy. Ważna jest stabilność zatrudnienia, możliwość rozwoju zawodowego czy odpowiednia atmosfera i kultura pracy. Specjaliści na rynku pracy poszukują właśnie takich firm, gdzie mają to wszystko zagwarantowane i nie muszą znosić złych humorów szefa.

O tym, że warto inwestować i słuchać swoich pracowników wiedzą w Grupie PZU, na której zlecenie badania były realizowane. W 400 placówkach zatrudnionych jest 11 tysięcy osób, które mają nie tylko poczucie stabilności zatrudnienia czy możliwość rozwoju zawodowego w ramach firmy. „Prowadzimy od dwóch lat program zaangażowania w firmie i pytamy pracowników o to, co im nie odpowiada, co moglibyśmy zmienić, a czego zmiana pomogłaby im w lepszym odbiorze firmy i w tym, żeby lepiej się w niej czuli. I dzięki temu badaniu wprowadziliśmy nowy system wynagrodzeń i nowy system oceny pracowników” – zaznacza Maciej Hassa, Kierownik Zespołu Marki Pracodawcy i Młodego Talentu PZU. W Grupie PZU każdy ma możliwość spotkania się ze swoim przełożonym, omówienia tego, co zrobił źle, a co dobrze, omówienia kroków na przyszłość. To wszystko ma pomóc w codziennej pracy.

Niestety niewielu jest pracodawców, którzy umieją inwestować w rozwój i motywować swoich pracowników do efektywnego działania na rzecz firmy. Według Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania Kadrami, w wielu firmach panuje przeświadczenie, że z uwagi na panujące bezrobocie to głównie pracownik powinien się starać, a nie pracodawca dawać też coś od siebie.

Wspólnie dla efektywniejszego leczenia

Jakie korzyści przynosi leczenie skojarzone w onkologii i jaką rolę odgrywają zespoły wielospecjalistyczne? O tym dyskutować będą uczestnicy konferencji naukowej, towarzyszącej otwarciu pierwszego Centrum Radioterapii Amethyst w Polsce. Patronat nad nią objął prof. dr hab. med. Stanisław Korzeniowski, konsultant wojewódzki radioterapii onkologicznej.

Jak pokazują badania i statystyki, społeczeństwo Europy się starzeje, a procesowi temu towarzyszy także wzrost zapadalności na choroby nowotworowe. Według Krajowego Rejestru Nowotworów w Polsce tylko w 2025 roku choroba nowotworowa zostanie prawdopodobnie wykryta u 180 tys. osób. Aż 600 tys. chorych będzie się wtedy zmagało z rozmaitymi schorzeniami nowotworowymi (dzisiaj to 450 tys.).

Tymczasem o ile wyniki leczenia onkologicznego, przedstawione jako pięcioletnie odsetki przeżyć, wynoszą 45-50 proc. w krajach Unii Europejskiej, o tyle w Polsce są one na poziomie 35 proc. To efekt nie tylko późnej diagnozy (tylko co piąty Polak zgłasza się we wczesnym stadium choroby), ale również zbytniego rozdrobnienia ośrodków onkologicznych. Skutkuje to wydłużeniem czasu od diagnozy do leczenia oraz brakiem możliwości zastosowania leczenia skojarzonego, najkorzystniejszego dla chorego.

Leczenie skojarzeniowe polega na zastosowaniu kilku metod terapeutycznych u tego samego pacjenta, najczęściej chirurgii, leczenia systemowego i radioterapii. Dzięki temu możliwe jest uzyskanie najlepszych wyników terapii – podkreśla dr Marcin Hetnał, dyrektor Centrum Radioterapii Amethyst w Krakowie. – Zalecają je obecnie wszystkie wytyczne i standardy oraz większość onkologicznych towarzystw naukowych na świecie. Jednak w Polsce napotyka ono jeszcze sporo barier proceduralnych i mentalnych, dlatego chcemy popularyzować takie wielospecjalistyczne podejście do onkologii.

Stąd idea specjalistycznej konferencji „Multidyscyplinarnie o onkologii – wielospecjalistyczne zespoły szansą na większą skuteczność leczenia onkologicznego”, która odbędzie się w Krakowie, w nowo otwartym Centrum Radioterapii Amethyst, w środę 11 grudnia 2013 roku. Organizatorzy do wspólnej dyskusji zapraszają lekarzy specjalistów, onkologów klinicznych i chirurgów onkologicznych. Okazją do spotkania jest uruchomienie nowego ośrodka radioterapii, który działać będzie przy Szpitalu Specjalistycznym im. L. Rydygiera i w którym funkcjonować będą wspomniane zespoły wielospecjalistyczne. Będą to zespoły składające się z kilku specjalistów: lekarzy każdej specjalności zajmującej się leczeniem danego nowotworu, radiologa, patologa, psychologa i pielęgniarki. W ten sposób możliwa będzie bezpośrednia komunikacja między specjalistami, wypracowanie najlepszej strategii leczenia pacjenta i zapewnienie mu pełnej opieki. Podobne rozwiązania stosowane są w czołowych ośrodkach onkologicznych na świecie, m.in. w krajach Europy Zachodniej, Stanach Zjednoczonych i Australii – w samej Anglii pracuje około 1500 takich zespołów. W Małopolsce będzie to nowość – w Krakowie poza Szpitalem Jana Pawła II, w którym działa zespół nowotworów płuc, nie wykorzystuje się wspomnianego podejścia.

Podczas grudniowej konferencji zaproszeni goście dyskutować będą o korzyściach, jakie przynosi leczenie skojarzone w onkologii i jaką rolę odgrywają w nim zespoły wielospecjalistyczne. W naukowym spotkaniu uczestniczyć będą m.in. prof. dr hab. med. Stanisław Korzeniowski, konsultant wojewódzki w dziedzinie radioterapii onkologicznej, prof. dr hab. Ion Chrictian Kiricuta, światowy autorytet w dziedzinie radioterapii i prof. Razvan Galalae, szef kliniki radioterapii w szpitalu uniwersyteckim Uniwersytetu Duisburg-Essen w Gelsenkirchen, członek-założyciel Niemieckiego Stowarzyszenia Radioterapii DEGRO.

Wybudowane przez nas Centrum Radioterapii Amethyst powstało w ścisłej współpracy ze Szpitalem Specjalistycznym im. L. Rydygiera w Krakowie. Wspólnie tworzymy tutaj pełnoprofilowy ośrodek leczenia onkologicznego z ośmioma zespołami wielospecjalistycznymi – mówi Barbara Werchowiecka-Rusinek, prezes RTCP. – Cieszymy się, że na inaugurację jego działalności będziemy mogli spotkać się w gronie profesjonalistów i wspólnie dyskutować nad tym, jak wypracowywać najlepsze metody leczenia onkologicznego.

 

Program konferencji

Multidyscyplinarnie o onkologii – wielospecjalistyczne zespoły szansą na większą skuteczność leczenia onkologicznego

Środa 11 grudnia 2013 r., Centrum Radioterapii Amethyst w Krakowie (Osiedle Złotej Jesieni 1, budynek sąsiadujący ze Szpitalem Specjalistycznym im. L. Rydygiera)

10.00 – 10.30 – rejestracja uczestników

10.30 – 11.00 – otwarcie seminarium i zwiedzanie Centrum Radioterapii Amethyst

11.00 – 12.45 – sesja tematyczna, prowadzący – dr n. med. Marcin Hetnał:

  • wystąpienie prof. dr hab. Stanisława Korzeniowskiego, konsultanta wojewódzkiego w dziedzinie radioterapii onkologicznej,
  • Od radioterapii 2D do 4D –  prof. dr hab. Ion Chrictian Kiricuta,
  • Dostępność do radioterapii w Polsce – czy potrzebne są nowe ośrodki radioterapii? – prof. dr hab. Sergiusz Nawrocki,
  • Skuteczność leczenia onkologicznego na przykładzie doświadczeń niemieckich – prof. Razvan Galalae,
  • Zespoły wielospecjalistyczne. Dlaczego są potrzebne i jak je tworzyć? – prof. dr hab. Jan Zapała, dr Piotr Koralewski, dr Marcin Hetnał.

12.45 – 13.10Czy zespoły wielospecjalistyczne są szansą na podniesienie skuteczności leczenia onkologicznego w Polsce? – dyskusja panelowa.

 

Amethyst Radiotherapy to międzynarodowa sieć ośrodków medycznych, specjalizujących się w najnowszych terapiach onkologicznych, szczególnie radioterapii. Koncepcja sieci zakłada harmonijne połączenie kompetencji lekarzy, fizyków medycznych i techników z najnowocześniejszym sprzętem i technologiami medycznymi. Amethyst wdraża najnowsze osiągnięcia nauki przy zastosowaniu najwyższych standardów jakości. Wszyscy pacjenci sieci mogą liczyć na korzystanie z wysokospecjalistycznych procedur radioterapii skracających czas naświetlań i ograniczających powikłania terapii. Chorzy leczeni są za pomocą najnowocześniejszego sprzętu i wysokospecjalistycznych procedur radioterapeutycznych, m.in. technik stereotaktycznych, IMRT (Intensity Modulated Radiotherapy), technik dynamicznych typu VMAT. Mają też dostęp do międzynarodowych konsultacji medycznych.

RTCP jest spółką celową powołaną do realizacji sieci Amethyst w Polsce. Jej właścicielem jest holding medyczny Amethyst Medical Center, który realizuje przedsięwzięcia w Polsce, Rumuni i Niemczech. Właściciele firmy od wielu lat inwestują w sprawdzone projekty medyczne na świecie, takie jak europejski gigant A&D Pharma czy międzynarodowa sieć stacji dializ. Byli już obecni w Polsce, w latach 2000 – 2006 pod marką INCP utworzyli 9 niepublicznych stacji dializ. W 2006 roku zostały one odsprzedane grupie Fresenius, światowemu potentatowi w branży nefrologicznej. Od września 2012 roku w Bukareszcie w Rumunii działa pierwszy ośrodek Amethyst Radiotherapy. W Polsce oprócz ośrodka w Krakowie przygotowywany jest podobny projekt w Przemyślu i Płocku.

Świąteczne drzewko z oryginalnymi ozdobami

Przed nami mikołajki i Boże Narodzenie, czas ubierania choinki i obdarowywania się prezentami. Już 1 grudnia podczas warsztatów plastyczno-recyklingowych można będzie podejrzeć i nauczyć się, jak z prostych przedmiotów przygotować niebanalne ozdoby choinkowe oraz upominki.

To propozycja zwłaszcza dla dzieci i ich rodziców – wspólnie, pod okiem animatorek z Wielobranżowej Spółdzielni Socjalnej „Gniazdko”, mają okazję nauczyć się, jak z różnych pozornie niepotrzebnych rzeczy wyczarować ładne i przydatne prezenty. Mogą to być ramki na zdjęcia z opakowań po płytach CD, recyklingowe breloczki i skarbonki, etui na telefon czy okulary ze starych krawatów albo portfeliki z opakowań.

Najbliższe warsztaty będą także sposobem na zgłębienie tajników recyklingowych dekoracji choinkowych. Ozdoby z zakrętek po soczkach, błyszczące bombki ze starych płyt, wieniec świąteczny z guzików i kokardek, łańcuch z gwiazdek z kolorowej makulatury czy małe wigilijne drzewka z korków po winie – dzięki wyobraźni mogą powstać najróżniejsze świąteczne cudeńka. Wystarczą proste, ogólnodostępne elementy i pomysł.

Organizatorzy zapewniają materiały i dobrą zabawę. Tradycyjnie uczestnicy warsztatów będą mogli zabrać wykonane własnoręcznie przedmioty do domu i obdarować nimi najbliższych.

Warsztaty plastyczno-recyklingowe odbędą się w niedzielę 1 grudnia br. w godz. 11.00-16.00 w pasażu Parku Handlowego Bielany przy ul. Czekoladowej, w sąsiedztwie hipermarketu Tesco. Będą to pierwsze z trzech grudniowych spotkań poświęconych ozdobom choinkowym i prezentom gwiazdkowym.

Konferencja Harvard Business Review i MSLGROUP o reputacji w biznesie

10 grudnia w Warszawie trzej światowej klasy eksperci opowiedzą o wartości, jaką dla firm i instytucji ma reputacja. Podczas konferencji Roland Klein, były szef globalnej komunikacji Ericssona, Andrew MacDougaIl, były szef komunikacji i rzecznik Premiera Kanady oraz Anders Lindberg, założyciel największej skandynawskiej firmy public affairs i public relations przedstawią jak budować reputację firm i marek, jak dzięki reputacji prowadzić transparentne relacje z partnerami rządowymi oraz jak chronić reputację w dobie kryzysów w mediach społecznościowych.

O rosnącym znaczeniu reputacji w biznesie słyszy się coraz częściej. W obliczu zwiększonej kontroli działań korporacji – zarówno ze strony instytucji nadzorczych jak i konsumentów – dyrektorzy finansowi oraz liderzy międzynarodowego świata finansów zgodnie przyznają, iż są w stanie pogodzić się z krótkoterminową stratą finansową, aby długofalowo ochronić reputację firmy. Według badań przeprowadzonych przez Chartered Institute of Management Accountants (CIMA) aż 76% zapytanych w sytuacji kryzysu wybiera reputację.

W skali globalnej, 65% ankietowanych stwierdziło, że ich organizacje przy podejmowaniu decyzji często lub zawsze biorą pod uwagę skutki finansowe ryzyka utraty reputacji. A prawie połowa (44 %) przyznała, że ich organizacje odrzucały finansowo atrakcyjne projekty, ponieważ ryzyko utraty reputacji było zbyt duże.

W odpowiedzi na te potrzeby, to, jak podejmować trafne decyzje, aby odpowiednio budować oraz chronić reputację będzie tematem konferencji „BEZCENNA REPUTACJA – chroni, mobilizuje, sprzedaje!” organizowanej przez Harvard Business Review Polska oraz MSLGROUP 10 grudnia w warszawskim hotelu Hyatt.

W pierwszej części konferencji Rolland Klein, były szef globalnej komunikacji Ericsson oraz DaimlerChrysler i założyciel niemieckiej firmy strategicznego doradztwa komunikacyjnego CNC (część MSLGROUP) przedstawi, w jaki sposób największe światowe firmy budują reputację, a także jakie korzyści biznesowe są efektem tych działań.

Reputacja nie pojawia się w bilansie firmy, mimo to jest jednym z najważniejszych aktywów, jakie firma posiada. W bezpośredni sposób wpływa ona na to, czy inni ludzie, przedsiębiorstwa czy organizacje chcą z nami współpracować czy nie. Reputacja firmy to również jedno z najważniejszych wyzwań dla jej Prezesa, którego działanie i zachowanie ma największy wpływ na reputację przedsiębiorstwa – mówi Klein.

Działania lobbingowe oraz public affairs mają w Polsce często negatywne konotacje. Tymczasem dialog i współpraca między sektorem prywatnym i rządowym jest czymś niezwykle istotnym i najczęściej prowadzi do sukcesu dla obu stron. O tym jak prowadzić takie działania transparentnie i odpowiedzialnie opowie Andrew MacDougaIl, były rzecznik prasowy i szef komunikacji Premiera Kanady, od listopada 2013 roku Senior Advisor MSLGROUP w Londynie.

W trzeciej części uczestnicy dowiedzą się jak chronić reputację w erze nowych mediów. W dzisiejszych czasach reputacja naszej firmy nie należy w pełni do nas. Coraz częściej kryzysy rozpoczynające się od wpisu jednego niezadowolonego klienta lub pracownika i w ciągu kilku godzin rozprzestrzeniają się na wszystkie dostępne kanały – od mediów społecznościowych i Internetu po telewizję. To, co w pierwszej chwili dociera do kilkuset osób, kilka godzin później może być już newsem w telewizyjnych programach informacyjnych. Panel poprowadzi Anders Lindberg, założyciel największej skandynawskiej firmy specjalizującej się w Public Affairs i komunikacji korporacyjnej i kryzysowej, który od 25 lat jest doradcą zarządów największych światowych korporacji i instytucji finansowych.

Dynamiczny rozwój technologii związanych z internetem i idący w ślad za nim rozwój społeczeństwa bardzo zmienił sposób, w jaki firmy powinny zarządzać swoją reputacją. Znacznie większa potrzeba transparentności, dziennikarstwo obywatelskie i możliwość wykorzystania przez konsumentów, czy niezadowolonych mieszkańców mediów społecznościowych to tylko niektóre nowe zagrożenia. Konsekwencje, do których prowadzą są poważne – od eskalacji z pozoru niewielkiego tematu do czołówek gazet, po doprowadzenie do zwolnienia Prezesa firmymówi Lindberg.

Światowe trendy, doświadczenia oraz przykłady zaprezentowane przez trzech ekspertów zostaną przeniesione na polski grunt dzięki panelom dyskusyjnym z udziałem Prezesów, Członków Zarządów oraz Szefów Komunikacji organizacji takich jak: GPW, ZBP, KGHM, Infarma, Google, Intel, PKO BP, BNP Paribas, Provident, NC+.

Więcej informacji na stronie: http://konferencje.hbrp.pl/reputacja/

 

MSLGROUP

MSLGROUP łączy doświadczenia jednej z najstarszych agencji PR w Polsce (Ciszewski Public Relations) z międzynarodowymi kompetencjami MSLGROUP. Zespół MSLGROUP codziennie doradza firmom, organizacjom i instytucjom w zakresie reputacji i wizerunku. 14 października br. „The Holmes Report” przyznał MSLGROUP tytuł „Best Corporate Consultancy in the World 2013”.

 

Harvard Business Review Polska to polska edycja najbardziej prestiżowego magazynu na temat zarządzania na świecie. Przedstawia najnowsze trendy, nieomawiane jeszcze w książkach i popularnych periodykach biznesowych. Polska edycja zawiera także teksty i komentarze dotyczące problemów o szczególnym znaczeniu dla polskich firm. Harvard Business Review Polska ma jeden główny cel: być źródłem nowych pomysłów, metod i idei dla liderów biznesu. Wydawcą Harvard Business Review Polska jest ICAN Institute.

 

Top