Tag Archives: na

Pomóż mi dorosnąć. Zostań moim Patronem SOS

Pomóż mi dorosnąć. Zostań moim Patronem SOS

Stowarzyszenie SOS Wioski Dziecięce rozpoczęło program „Patron SOS”, którego głównym celem jest zapewnienie osieroconym i opuszczonym dzieciom lepszego startu w dorosłość.

Wiele dzieci mieszka w skrajnym ubóstwie oraz w rodzinach, które dotyka choroba alkoholowa. Wychowują się w strachu, często są bite, głodne, pozbawione poczucia nadziei na lepsze jutro. Ratunkiem dla nich mogą być rodzice zastępczy w SOS Wioskach Dziecięcych.

Dzieci, aby mogły się rozwijać, potrzebują przede wszystkim miłości rodzicielskiej, bezpieczeństwa oraz godnych warunków, w których mogą spokojnie przygotować się do dorosłego życia.

Akcja ma na celu pomóc w zapewnieniu podopiecznym m.in. opieki psychologicznej, uzupełnienia braków edukacyjnych, rozwoju zainteresowań i pasji, przygotowania do zawodu i łatwiejszej integracji ze społeczeństwem.

Poprzez udział w programie „Patron SOS” każdy darczyńca staje się symbolicznie członkiem rodziny SOS. Może śledzić rozwój dziecka, które wspiera i otrzymuje cyklicznie informacje na temat jego najbliższego otoczenia.

Zostać Patronem SOS można poprzez stronę:

http://www.wioskisos.org/patronSOS.html

lub kontaktując się telefonicznie pod numerem telefonu 0-22 460 92 49.

Uczniowie poznają górnicze tradycje

Ponad stu uczniów lubińskich szkół wraz z opiekunami zgłosiło uczestnictwo w Drzwiach Otwartych – specjalnej akcji edukacyjnej zorganizowanej w ramach obchodów Barbórki. Dzięki inicjatywie Przedsiębiorstwa Budowy Kopalń PeBeKa najmłodsi mieszkańcy Zagłębia Miedziowego mogą zapoznać się z tradycjami górniczymi oraz historią powstawania tego górniczego regionu.

 Przez trzy dni – 2,3 i 5 grudnia br. – PeBeKa gości w swojej siedzibie uczniów szkół podstawowych z Lubina. Jest to kolejna z inicjatyw mających na celu popularyzację tradycji górniczych oraz historii i osiągnięć ważnych dla Zagłębia Miedziowego. W ramach akcji spółkę odwiedzi w sumie pięć różnych grup szkolnych. Wszyscy goście oglądają m.in. wystawę zatytułowaną „Na kartach pamięci” (związaną z historią przedsiębiorstwa oraz ważnymi dla regionu osobami), a także prezentację poświęconą tradycjom górniczym. Wśród grup, które już odwiedziły PeBeKa, duże wrażenie wywołał film edukacyjny prezentujący nowatorskie technologie stosowane przy budowie szybów. Dla większości młodych lubinian są to zupełnie nowe i ciekawe tematy.

 Akcja edukacyjna Drzwi Otwarte to okazja do przekazania w ciekawy sposób, jak bogata i inspirująca jest historia Zagłębia Miedziowego i ludzi z nią związanych. Od ponad 50 lat PeBeKa pełni ważną rolę wśród górniczych spółek i firm związanych z tym regionem jako główny budowniczy Zagłębia. To jej pracownicy mierzyli się z najtrudniejszymi wyzwaniami oraz przyrodą, budując kolejne szyby i opracowując nowatorskie technologie. W ten sposób przyczyniali się do dynamicznego rozwoju polskiego górnictwa i przemysłu.

 Dla wielu pokoleń PeBeKa była nie tylko miejscem pracy, ale także drugą rodziną i przede wszystkim szkołą życia, w której nabierali nowych doświadczeń i umiejętności. A hasło „Czerpiemy z tradycji – stawiamy na przyszłość” stanowi podsumowanie zdobytych podczas minionego półwiecza osiągnięć firmy oraz fundament wartości, które spółka chce umacniać i propagować, również wśród najmłodszych mieszkańców Lubina.

Przedsiębiorstwo Budowy Kopalń PeBeKa Spółka Akcyjna z Lubina to jedna z największych firm budowlanych w Polsce. Przychody spółki w 2012 roku wyniosły ponad 465 mln złotych. Notowana jest w rankingach 500 największych polskich przedsiębiorstw Rzeczpospolitej i Polityki. W rankingu Diamentów Forbesa 2013 uzyskała 22 lokatę wśród dużych ogólnopolskich firm. PeBeKa znajduje się też na 34 miejscu wśród największych firm z Dolnego Śląska i zajmuje pierwszą pozycję wśród czterech największych dolnośląskich firm budowlanych (wg rankingu Polityki). Lubińskie przedsiębiorstwo zatrudnia około 1600 osób.

 

Świadczy usługi w zakresie budownictwa specjalistycznego ogólnego i inżynieryjnego, dysponuje własnym, nowoczesnym parkiem maszynowym, możliwościami produkcyjnymi na poziomie pozwalającym na kompleksową realizację kontraktów – od prac projektowych po pełne zakończenie inwestycji. Buduje obiekty podziemne i powierzchniowe na rzecz górnictwa, transportu i komunikacji, przemysłu, a od niedawna również w branży ochrony środowiska. Dysponuje unikalną na skalę światową technologią głębienia szybów z zastosowaniem mrożenia górotworu. Dzięki jej zastosowaniu firma wybudowała 29 szybów dla KGHM Polska Miedź S.A.

Geneza PeBeKa SA jest związana z odkryciem złóż miedzi i początkami Zagłębia Miedziowego. W początkowym etapie firma głębiła i uzbrajała szyby nowopowstających kopalń, rozszerzając później zakres działalności o tworzenie pełnej infrastruktury zakładów górniczych. Pracownicy PeBeKa budowali kopalnie od podstaw, jako pierwsi dotarli do pokładów złoża rudy miedzi, głębili kolejne szyby i poszerzali sieć wyrobisk chodnikowych. Powstał w ten sposób zespół nowoczesnych kopalń czołowego światowego producenta miedzi, które PeBeKa rozbudowuje do dziś. PeBeKa działa w ramach Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A., który jest właścicielem 100 proc. akcji przedsiębiorstwa.

Wspólnie dla efektywniejszego leczenia

Jakie korzyści przynosi leczenie skojarzone w onkologii i jaką rolę odgrywają zespoły wielospecjalistyczne? O tym dyskutować będą uczestnicy konferencji naukowej, towarzyszącej otwarciu pierwszego Centrum Radioterapii Amethyst w Polsce. Patronat nad nią objął prof. dr hab. med. Stanisław Korzeniowski, konsultant wojewódzki radioterapii onkologicznej.

Jak pokazują badania i statystyki, społeczeństwo Europy się starzeje, a procesowi temu towarzyszy także wzrost zapadalności na choroby nowotworowe. Według Krajowego Rejestru Nowotworów w Polsce tylko w 2025 roku choroba nowotworowa zostanie prawdopodobnie wykryta u 180 tys. osób. Aż 600 tys. chorych będzie się wtedy zmagało z rozmaitymi schorzeniami nowotworowymi (dzisiaj to 450 tys.).

Tymczasem o ile wyniki leczenia onkologicznego, przedstawione jako pięcioletnie odsetki przeżyć, wynoszą 45-50 proc. w krajach Unii Europejskiej, o tyle w Polsce są one na poziomie 35 proc. To efekt nie tylko późnej diagnozy (tylko co piąty Polak zgłasza się we wczesnym stadium choroby), ale również zbytniego rozdrobnienia ośrodków onkologicznych. Skutkuje to wydłużeniem czasu od diagnozy do leczenia oraz brakiem możliwości zastosowania leczenia skojarzonego, najkorzystniejszego dla chorego.

Leczenie skojarzeniowe polega na zastosowaniu kilku metod terapeutycznych u tego samego pacjenta, najczęściej chirurgii, leczenia systemowego i radioterapii. Dzięki temu możliwe jest uzyskanie najlepszych wyników terapii – podkreśla dr Marcin Hetnał, dyrektor Centrum Radioterapii Amethyst w Krakowie. – Zalecają je obecnie wszystkie wytyczne i standardy oraz większość onkologicznych towarzystw naukowych na świecie. Jednak w Polsce napotyka ono jeszcze sporo barier proceduralnych i mentalnych, dlatego chcemy popularyzować takie wielospecjalistyczne podejście do onkologii.

Stąd idea specjalistycznej konferencji „Multidyscyplinarnie o onkologii – wielospecjalistyczne zespoły szansą na większą skuteczność leczenia onkologicznego”, która odbędzie się w Krakowie, w nowo otwartym Centrum Radioterapii Amethyst, w środę 11 grudnia 2013 roku. Organizatorzy do wspólnej dyskusji zapraszają lekarzy specjalistów, onkologów klinicznych i chirurgów onkologicznych. Okazją do spotkania jest uruchomienie nowego ośrodka radioterapii, który działać będzie przy Szpitalu Specjalistycznym im. L. Rydygiera i w którym funkcjonować będą wspomniane zespoły wielospecjalistyczne. Będą to zespoły składające się z kilku specjalistów: lekarzy każdej specjalności zajmującej się leczeniem danego nowotworu, radiologa, patologa, psychologa i pielęgniarki. W ten sposób możliwa będzie bezpośrednia komunikacja między specjalistami, wypracowanie najlepszej strategii leczenia pacjenta i zapewnienie mu pełnej opieki. Podobne rozwiązania stosowane są w czołowych ośrodkach onkologicznych na świecie, m.in. w krajach Europy Zachodniej, Stanach Zjednoczonych i Australii – w samej Anglii pracuje około 1500 takich zespołów. W Małopolsce będzie to nowość – w Krakowie poza Szpitalem Jana Pawła II, w którym działa zespół nowotworów płuc, nie wykorzystuje się wspomnianego podejścia.

Podczas grudniowej konferencji zaproszeni goście dyskutować będą o korzyściach, jakie przynosi leczenie skojarzone w onkologii i jaką rolę odgrywają w nim zespoły wielospecjalistyczne. W naukowym spotkaniu uczestniczyć będą m.in. prof. dr hab. med. Stanisław Korzeniowski, konsultant wojewódzki w dziedzinie radioterapii onkologicznej, prof. dr hab. Ion Chrictian Kiricuta, światowy autorytet w dziedzinie radioterapii i prof. Razvan Galalae, szef kliniki radioterapii w szpitalu uniwersyteckim Uniwersytetu Duisburg-Essen w Gelsenkirchen, członek-założyciel Niemieckiego Stowarzyszenia Radioterapii DEGRO.

Wybudowane przez nas Centrum Radioterapii Amethyst powstało w ścisłej współpracy ze Szpitalem Specjalistycznym im. L. Rydygiera w Krakowie. Wspólnie tworzymy tutaj pełnoprofilowy ośrodek leczenia onkologicznego z ośmioma zespołami wielospecjalistycznymi – mówi Barbara Werchowiecka-Rusinek, prezes RTCP. – Cieszymy się, że na inaugurację jego działalności będziemy mogli spotkać się w gronie profesjonalistów i wspólnie dyskutować nad tym, jak wypracowywać najlepsze metody leczenia onkologicznego.

 

Program konferencji

Multidyscyplinarnie o onkologii – wielospecjalistyczne zespoły szansą na większą skuteczność leczenia onkologicznego

Środa 11 grudnia 2013 r., Centrum Radioterapii Amethyst w Krakowie (Osiedle Złotej Jesieni 1, budynek sąsiadujący ze Szpitalem Specjalistycznym im. L. Rydygiera)

10.00 – 10.30 – rejestracja uczestników

10.30 – 11.00 – otwarcie seminarium i zwiedzanie Centrum Radioterapii Amethyst

11.00 – 12.45 – sesja tematyczna, prowadzący – dr n. med. Marcin Hetnał:

  • wystąpienie prof. dr hab. Stanisława Korzeniowskiego, konsultanta wojewódzkiego w dziedzinie radioterapii onkologicznej,
  • Od radioterapii 2D do 4D –  prof. dr hab. Ion Chrictian Kiricuta,
  • Dostępność do radioterapii w Polsce – czy potrzebne są nowe ośrodki radioterapii? – prof. dr hab. Sergiusz Nawrocki,
  • Skuteczność leczenia onkologicznego na przykładzie doświadczeń niemieckich – prof. Razvan Galalae,
  • Zespoły wielospecjalistyczne. Dlaczego są potrzebne i jak je tworzyć? – prof. dr hab. Jan Zapała, dr Piotr Koralewski, dr Marcin Hetnał.

12.45 – 13.10Czy zespoły wielospecjalistyczne są szansą na podniesienie skuteczności leczenia onkologicznego w Polsce? – dyskusja panelowa.

 

Amethyst Radiotherapy to międzynarodowa sieć ośrodków medycznych, specjalizujących się w najnowszych terapiach onkologicznych, szczególnie radioterapii. Koncepcja sieci zakłada harmonijne połączenie kompetencji lekarzy, fizyków medycznych i techników z najnowocześniejszym sprzętem i technologiami medycznymi. Amethyst wdraża najnowsze osiągnięcia nauki przy zastosowaniu najwyższych standardów jakości. Wszyscy pacjenci sieci mogą liczyć na korzystanie z wysokospecjalistycznych procedur radioterapii skracających czas naświetlań i ograniczających powikłania terapii. Chorzy leczeni są za pomocą najnowocześniejszego sprzętu i wysokospecjalistycznych procedur radioterapeutycznych, m.in. technik stereotaktycznych, IMRT (Intensity Modulated Radiotherapy), technik dynamicznych typu VMAT. Mają też dostęp do międzynarodowych konsultacji medycznych.

RTCP jest spółką celową powołaną do realizacji sieci Amethyst w Polsce. Jej właścicielem jest holding medyczny Amethyst Medical Center, który realizuje przedsięwzięcia w Polsce, Rumuni i Niemczech. Właściciele firmy od wielu lat inwestują w sprawdzone projekty medyczne na świecie, takie jak europejski gigant A&D Pharma czy międzynarodowa sieć stacji dializ. Byli już obecni w Polsce, w latach 2000 – 2006 pod marką INCP utworzyli 9 niepublicznych stacji dializ. W 2006 roku zostały one odsprzedane grupie Fresenius, światowemu potentatowi w branży nefrologicznej. Od września 2012 roku w Bukareszcie w Rumunii działa pierwszy ośrodek Amethyst Radiotherapy. W Polsce oprócz ośrodka w Krakowie przygotowywany jest podobny projekt w Przemyślu i Płocku.

Świąteczne drzewko z oryginalnymi ozdobami

Przed nami mikołajki i Boże Narodzenie, czas ubierania choinki i obdarowywania się prezentami. Już 1 grudnia podczas warsztatów plastyczno-recyklingowych można będzie podejrzeć i nauczyć się, jak z prostych przedmiotów przygotować niebanalne ozdoby choinkowe oraz upominki.

To propozycja zwłaszcza dla dzieci i ich rodziców – wspólnie, pod okiem animatorek z Wielobranżowej Spółdzielni Socjalnej „Gniazdko”, mają okazję nauczyć się, jak z różnych pozornie niepotrzebnych rzeczy wyczarować ładne i przydatne prezenty. Mogą to być ramki na zdjęcia z opakowań po płytach CD, recyklingowe breloczki i skarbonki, etui na telefon czy okulary ze starych krawatów albo portfeliki z opakowań.

Najbliższe warsztaty będą także sposobem na zgłębienie tajników recyklingowych dekoracji choinkowych. Ozdoby z zakrętek po soczkach, błyszczące bombki ze starych płyt, wieniec świąteczny z guzików i kokardek, łańcuch z gwiazdek z kolorowej makulatury czy małe wigilijne drzewka z korków po winie – dzięki wyobraźni mogą powstać najróżniejsze świąteczne cudeńka. Wystarczą proste, ogólnodostępne elementy i pomysł.

Organizatorzy zapewniają materiały i dobrą zabawę. Tradycyjnie uczestnicy warsztatów będą mogli zabrać wykonane własnoręcznie przedmioty do domu i obdarować nimi najbliższych.

Warsztaty plastyczno-recyklingowe odbędą się w niedzielę 1 grudnia br. w godz. 11.00-16.00 w pasażu Parku Handlowego Bielany przy ul. Czekoladowej, w sąsiedztwie hipermarketu Tesco. Będą to pierwsze z trzech grudniowych spotkań poświęconych ozdobom choinkowym i prezentom gwiazdkowym.

Staże i praktyki w pigułce. Jak się dostać i zostać?

Na współczesnym rynku pracy coraz większe znaczenie zyskuje nie dyplom, lecz doświadczenie młodego pracownika. Dobrym sposobem na zdobycie pierwszych szlifów zawodowych są staże i praktyki, odbywane jeszcze w czasie studiów. Gdzie szukać ofert, jak napisać dobre CV i zostać w firmie po zakończeniu stażu?

Jeden z większych portali z ofertami pracy proponuje niemal 400 ofert dla potencjalnych stażystów i praktykantów. Traktowane jako dodatkowa aktywność w czasie studiów, często są nieodpłatne, lecz umożliwiają poszerzenie kompetencji lub otrzymanie etatu w firmie, w której się odbywają.

Czego najczęściej można nauczyć się na stażu? Raport „Wybory ścieżki kształcenia a sytuacja zawodowa Polaków” opublikowany przez GUS podaje, że 8 na 10 stażystów wzbogaciło się o praktyczną wiedzę i kompetencje zawodowe. Na drugim miejscu znalazła się teoria z danej dziedziny (43 procent), na trzecim zaś – umiejętność pracy w grupie, którą wskazała jedna trzecia ankietowanych.

Czasy, gdy rolą stażysty było niemal wyłącznie parzenie kawy, odeszły już do lamusa. Dane z GUS dowodzą, że staże i praktyki zyskały wymiar merytoryczny: tylko niecałe 2 procent respondentów nie zdobyło żadnych przydatnych umiejętności. Firmy starają się nie tylko skorzystać z pomocy młodych ludzi, lecz także przekazać im niezbędne kompetencje zawodowe oraz interpersonalne – mówi Marta Zerka, HR Specialist w Hicron, firmie IT.

Kiedy szukamy staży?

Według Trendów Google, największe zainteresowanie hasłami „staż” i „praktyka” w ciągu ostatniego roku miało miejsce od kwietnia do września. W ostatnim kwartale roku poszukujemy coraz rzadziej, aby w okresie świątecznym zaprzestać przeglądania ofert niemal całkowicie. Może więc jest to dobry moment na stworzenie CV i przesłanie go do kilku firm?

CV idealne: 5 zasad

Aby CV okazało się skuteczne, powinno być stworzone według kilku wytycznych. – Jeśli tworzymy CV po raz pierwszy, zawsze warto posiłkować się przykładami dostępnymi w sieci, lecz nie wolno ich kopiować – mówi Marta Zerka z Hicron. Doświadczony rekruter natychmiast rozpozna popularny szablon i może nawet odrzucić taką aplikację na początku procesu rekrutacji.

1. Wyróżnij się, ale nie za wszelką cenę

Aby CV prezentowało się profesjonalnie, warto zachować jednolitą czcionkę i kolorystykę. Ten dokument to nasza wizytówka: napiszmy co nas naprawdę wyróżnia. Atutem może być działalność dodatkowa, nietypowe hobby lub osiągnięcie.

2. Dane osobowe

Na górze CV zawsze umieszczamy dane kontaktowe: adres e-mail i telefon oraz imię i nazwisko. W procesie rekrutacji warto posługiwać się adresem mailowym złożonym z kombinacji imienia i nazwiska. Mail z nickiem „misiaczek” lub „mroczny_lord” może zniechęcić potencjalnego pracodawcę.

3. Zdjęcie

Umieszczenie zdjęcia w dokumentach aplikacyjnych nie jest konieczne, lecz często mile widziane. Ważne, aby fotografia posiadała dobrą rozdzielczość oraz była wykonana w stroju formalnym. Przesyłanie zdjęć z wakacji, imprez lub wykonanych „z ręki” jest niedopuszczalne.

4. Odwrócona chronologia

Opisując swoje wykształcenie, doświadczenie zawodowe i osiągnięcia, należy kierować się zasadą odwróconej chronologii: na początku każdej sekcji powinny znaleźć się najnowsze aktywności. Uczyni to CV bardziej czytelnym.

5. Opis stanowiska

Pamiętaj o opisaniu w kilku słowach zakresu obowiązków, oprócz samej nazwy stanowiska. W różnych firmach pracownicy zatrudnieni jako „Specjalista ds. obsługi klienta” lub „Solution Architect” mogą wykonywać inne zadnia.

Zaproszenie na rozmowę. I co dalej?

Zanim zadzwoni upragniony telefon z zaproszeniem na spotkanie, kandydat powinien jak najwięcej dowiedzieć się o trzech kluczowych aspektach: działalności firmy, opisie stanowiska oraz możliwym wynagrodzeniu. Wiedza o klientach, projektach czy nagrodach zdobytych przez firmę będzie atutem na rozmowie, a jednocześnie pozwoli kandydatowi lepiej zorientować się w profilu działalności potencjalnego pracodawcy.

Rozmowa kwalifikacyjna działa w dwie strony: pracodawca stara się jak najwięcej dowiedzieć o stażyście, zaś aplikant ma szansę na zadanie pytań dotyczących np. proponowanego zakresu obowiązków, świadczeń dodatkowych i tym samym pozbyć się ewentualnych wątpliwości. Wszystkie pytania są mile widziane na rozmowie, ponieważ świadczą o dużym zaangażowaniu kandydata – mówi Marta Zerka.

Na rozmowę warto przyjść 5 minut wcześniej; spóźnienie jest „najlepszym” sposobem na zrobienie złego pierwszego wrażenia. Ubiór powinien być formalny, bez nadmiernej ekstrawagancji, zaś kandydat dobrze przygotowany. Jakie błędy możemy popełnić?

Większość potknięć jest wynikiem stresu: rozmowa przed przyjęciem na staż często bywa pierwszą rozmową w karierze. Warto zachować pewność siebie i uśmiech na twarzy. Jeśli mamy już za sobą doświadczenie zawodowe, nie wolno krytykować miejsc, w których pracowało się wcześniej. Nawet jeśli mamy powody do niezadowolenia, oczernianie byłego szefa może zostać odebrane jako oznaka nielojalności i braku profesjonalizmu – dodaje Marta Zerka.

Walczymy o etat

O możliwość zatrudnienia w firmie po ukończeniu stażu można zapytać już na wstępnej rozmowie. Część pracodawców organizuje specjalne programy stażowe, po których najlepsi kandydaci otrzymują propozycję pracy, niektórzy zaś rezygnują z zatrudniania stażystów na rzecz elastycznych form współpracy od samego początku.

Zdajemy sobie sprawę, że branży IT, w której działamy, nie można dogłębnie poznać na studiach, dlatego osoby zatrudnione na stanowiskach juniorskich przez pierwsze parę miesięcy bardzo dużo się uczą. Każdy potencjalny kandydat przechodzi przez proces rekrutacji, a jego stażem staje się 3 miesięczny okres próbny, za który otrzymuje regularne wynagrodzenie – wyjaśnia Michał Guzek, Członek Zarządu w Hicron.

Dla pracowników posiadających status studenta firmy przygotowują specjalne udogodnienia, np. pracę w trybie Home Office lub elastyczne godziny pracy pozwalające połączyć obowiązki zawodowe z zajęciami na uczelni. Dla wielu podmiotów początkowa inwestycja w młodego pracownika zwraca się z nawiązką, gdy po studiach mogą kontynuować współpracę ze świetnie wyszkolonym i dobrze sobie znanym pracownikiem.

HICRON Sp. z o.o. jako integrator systemów informatycznych, specjalizuje się w realizacji kompleksowych projektów IT: projektowania dedykowanych rozwiązań, doradztwa biznesowego i technologicznego. Jako partner SAP Polska, spółka świadczy usługi wdrożeń, rozwoju, audytu aplikacji SAP ERP oraz SAP BusinessObjects. Eksperci HICRON posiadają szerokie doświadczenia w realizacji projektów SAP głównie w branżach: automotive, retail, FMCG, energetyka, gazownictwo, gospodarka wodna, produkcja przemysłowa, spożywcza. Spółka działa aktywnie obsługując klientów w Polsce i za granicą. Do jej klientów należą między innymi: Kompania Piwowarska, Grupa MAN, Volvo CE, Netia, Nestle, Porsche, AmRest, Stelweld i wiele innych. Więcej informacji: www.hicron.com

Top