Tag Archives: pracy

Projekt Youth Career Initiative ? szansą na lepszą przyszłość dla podopiecznych SOS

Projekt Youth Career Initiative ? szansą na lepszą przyszłość dla podopiecznych SOS

International Bussiness Leaders Forum i Stowarzyszenia AVSI Polska zorganizowały młodzieży ze Stowarzyszenia SOS Wioski Dziecięce staże zawodowe, które odbyły się w Warsaw Marriott Hotel. Partnerem projektu był Powiatowy Urząd Pracy w Siedlcach.

Dzięki takim projektom młodzież z opieki zastępczej, która ma utrudniony start na rynku pracy i jest zagrożona wykluczeniem społecznym ma szansę na samodzielność, zwiększenie poczucia własnej wartości i lepszą przyszłość. Celem projektu było umożliwienie młodym uczestnikom dokonywania świadomych wyborów zawodowych i zagwarantowanie doświadczenia zawodowego.

Trzy dziewczyny z Młodzieżowej Wspólnoty Mieszkaniowej SOS w Siedlcach odbyły sześciomiesięczny program edukacyjny, podczas którego brały udział w szkoleniach, łącząc zajęcia teoretyczne i praktyczne, prowadzonych przez doświadczoną kadrę menadżerską. Zajęcia miały na celu rozwój umiejętności osobistych, takich jak przygotowanie do pracy, rozwój kariery, finanse osobiste i samoorganizację.

„Działania w ramach społecznej odpowiedzialności biznesu zawsze zajmowały istotne miejsce w działalności założyciela sieci hoteli Marriott. Warszawski hotel Marriott kładzie duży nacisk na kultywowanie przyjętych na całym świecie wzorców. Od wielu lat współpracujemy z różnymi fundacjami i organizacjami, m.in. ze Stowarzyszeniem SOS Wioski Dziecięce.  Z każdego nowego doświadczenia czerpiemy więcej i uczymy się od siebie nawzajem. Bardzo doceniamy możliwość połączenia Projektu Youth Career Initiativeoraz Stowarzyszenia SOS Wioski Dziecięce. Możliwość przekazania przynajmniej części naszej wiedzy 3 naszym koleżankom z SOS, obserwowanie jak szybko się adaptują w nowym środowisku oraz jak pewne siebie się stają były dla nas największą nagrodą.  Gratulujemy im ukończenia stażu i liczymy, że nasze drogi zawodowe spotkają się jeszcze w przyszłości.”- mówi Iwona Mitros z Warsaw Marriott Hotel

Dziewczyny przebywały w różnych obszarach hotelu i pomagały np. w organizacji imprez. Nabywały w ten sposób bezpośredniego doświadczenia w pracy zawodowej.

W czerwcu 2013r. ukończyłam Zasadniczą Szkołę Zawodową. W lipcu zdałam egzamin zawodowy i uzyskałam kwalifikacje w zawodzie kucharz małej gastronomii. Mimo wykształcenia, praktyk w szkole, które dały mi jakieś pojęcie o pracy, szukanie zatrudnienia szło nadzwyczaj mozolnie. Bardzo się ucieszyłam, gdy otrzymałam informację, że mogę wziąć udział w projekcie. Pierwsze dni upłynęły na poznawaniu pracodawców i pracowników hotelu, szkoleniach i oczywiście zapoznawaniu się z samym hotelem. Potem przyszły pierwsze zadania – praca w kuchni, sprzątanie pokoi hotelowych. Do dziś pamiętam jak ze łzami w oczach kroiłam owoce morza – wszystko musiało być pokrojone szybko i idealnie równo! To zupełnie inny poziom i wymagania, niż na praktykach w mojej szkole. Pracodawcy oczekiwali i oczekują ode mnie pracy rzetelnej, dokładnej i szybkiej. Nie ma tu miejsca na fuszerkę. Dla mnie to prawdziwa szkoła życia! Jestem wdzięczna i dumna, że po ukończeniu stażu będę mogła do swojego CV wpisać odbycie stażu w Hotelu Marriott”. – opowiada Ewelina

Codziennie uczę się tu czegoś nowego. Pracowałam w różnych działach m.in. w dziale utrzymania czystości, jako pomoc w kuchni, biurze i recepcji. Zauważyłam, że obowiązkiem każdego pracownika recepcji jest zachowanie kultury osobistej i tolerancji. Ponieważ pojawia się tu dużo obcokrajowców, oprócz informacji o hotelu należy umieć odpowiedzieć gościom na pytania dotyczące warunków pogodowych, drogowych, usług medycznych, imprez kulturalnych w okolicy itp. Dla mnie największą barierą była słaba znajomość języka angielskiego. Dzięki tej pracy, z każdym dniem nabieram większej pewności siebie. Zauważyłam jak ważna jest asertywność. Umiejętność wyrażania własnego zdania, opinii a zarazem przyjmowania krytyki, ale i pochwał. Praca w zawodzie hotelarza jest bardzo odpowiedzialna i wbrew pozorom wcale niełatwa. Daje jednak wiele satysfakcji, jeśli tylko posiada się odpowiednią wiedzę, umiejętności i kulturę osobistą”. – opowiada Laura

Nauczyłam się pracy w zespole i tego, że każdy pracownik jest na swój sposób ważny. Już wiem, że każde zadanie musi być wykonane sprawnie, dokładnie. Teraz wiem, że mogę poradzić sobie z różnymi problemami i osiągnąć zamierzony cel. Stałam się bardziej odporna na stres i odpowiedzialna. Moje życie stało się bardziej uporządkowane. Bardzo to doceniam, gdyż miesiące poprzedzające rozpoczęcie stażu były dla mnie trudne. Moje życie prywatne rozsypało się, a poczucie wartości było bardzo niskie. W hotelu każdy dzień przynosi coś nowego, ciągle zdobywam nowe doświadczenia i nie ma czasu na nudę. Spotkałam ludzi, którzy są odpowiedzialni, wymagający i potrafią zmotywować do pracy. Coraz lepiej poznaję siebie. Dostrzegam swoje słabe i mocne strony”. – mówi Małgorzata

Dzięki udziale w programie podopieczne Stowarzyszenia SOS Wioski Dziecięce zwiększyły poczucie pewności siebie i własnej wartości. Dziewczyny zdobyły doświadczenie w rzeczywistych sytuacjach w pracy i wiedzę doświadczonych specjalistów z branży.

W najbliższej przyszłości w projekcie wezmą udział także inni podopieczni SOS stojący u progu dorosłego życia.

Problem pracodawców, czyli jak znaleźć dobrego pracownika

Co roku mury wyższych uczelni opuszczają tysiące nowych absolwentów. I co roku pojawia się taki sam problem – większość młodych ludzi nie może znaleźć zatrudnienia. A przecież są prężni, z głowami pełnymi pomysłów i wiedzy! Szkopuł w tym, że choć są wyedukowani, nie posiadają doświadczenia, które pozwalałoby im być specjalistami w danej dziedzinie. Nic zatem dziwnego, że pracodawcy narzekają na brak wykwalifikowanych rąk do pracy.

To prawdziwy paradoks. Podczas gdy stopa bezrobocia w Polsce na koniec 2013 roku sięgnie 13%, a wśród ludzi młodych aż 27%, to prawie 80% pracodawców ma problemy z rekrutacją osób do swoich firm. Co prawda najczęściej poszukiwane są osoby o odpowiednich kompetencjach, specjaliści o wysokich kwalifikacjach, którzy – jeśli już są – to niechętnie decydują się na zmianę pracy. Z kolei młodzi ludzie, ucząc się, nie mieli możliwości zdobywania doświadczenia zawodowego, które pozwoliłoby im na połączenie ambicji z wyobrażeniem satysfakcjonujących zarobków.

Jak podkreśla Piotr Palikowski, Prezes Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania Kadrami, problemy z rekrutacją osób wynikają nie tylko z niedopasowania kompetencji zawodowych. ”Pracodawcy dostosowując się do tej sytuacji wychodzą z założenia, że najważniejsze są kompetencje miękkie, czyli w obszarze postaw młodych ludzi, wartości. […] tych konkretnych, zawodowych umiejętności, sami nauczą.”

Pracodawcy szukają innych sposobów na pozyskanie specjalistów do swoich firm. Jednym z nich jest przechwycenie osoby poprzez zaproponowanie jej wyższego wynagrodzenia. Nie od dziś wiadomo, że Polacy swoją pracę cenią wysoko i zapewne stąd też wynika ich narzekanie na otrzymywane wynagrodzenie. Z raportu przygotowanego przez GfK Polonia, dotyczącego oczekiwań profesjonalistów na rynku pracy (badaniem zostali objęci m.in. księgowi, marketingowcy, informatycy) wynika, że pracodawcy blokują podwyżki.

I tu pojawia się kolejny paradoks. Według Anny Jabłońskiej-Trepka, Menadżera Sektora w Hay Group Polska: „W roku ubiegłym 87% firm uczestników naszych badań, czyli dobrych kilkaset firm, przyznało podwyżki. I ta średnia, przeciętna podwyżka to było 5,8%. […] Mówimy tutaj o podwyżkach związanych z nagradzaniem za wyniki pracy. Prognoza na rok następny jest mniej optymistyczna, bo tylko 77% pracodawców mówi , że planuje podwyżki i będą one na nieco niższym poziomie.”

Ale nie tylko pieniądze są czynnikiem motywującym do zmiany pracy. Ważna jest stabilność zatrudnienia, możliwość rozwoju zawodowego czy odpowiednia atmosfera i kultura pracy. Specjaliści na rynku pracy poszukują właśnie takich firm, gdzie mają to wszystko zagwarantowane i nie muszą znosić złych humorów szefa.

O tym, że warto inwestować i słuchać swoich pracowników wiedzą w Grupie PZU, na której zlecenie badania były realizowane. W 400 placówkach zatrudnionych jest 11 tysięcy osób, które mają nie tylko poczucie stabilności zatrudnienia czy możliwość rozwoju zawodowego w ramach firmy. „Prowadzimy od dwóch lat program zaangażowania w firmie i pytamy pracowników o to, co im nie odpowiada, co moglibyśmy zmienić, a czego zmiana pomogłaby im w lepszym odbiorze firmy i w tym, żeby lepiej się w niej czuli. I dzięki temu badaniu wprowadziliśmy nowy system wynagrodzeń i nowy system oceny pracowników” – zaznacza Maciej Hassa, Kierownik Zespołu Marki Pracodawcy i Młodego Talentu PZU. W Grupie PZU każdy ma możliwość spotkania się ze swoim przełożonym, omówienia tego, co zrobił źle, a co dobrze, omówienia kroków na przyszłość. To wszystko ma pomóc w codziennej pracy.

Niestety niewielu jest pracodawców, którzy umieją inwestować w rozwój i motywować swoich pracowników do efektywnego działania na rzecz firmy. Według Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania Kadrami, w wielu firmach panuje przeświadczenie, że z uwagi na panujące bezrobocie to głównie pracownik powinien się starać, a nie pracodawca dawać też coś od siebie.

Staże i praktyki w pigułce. Jak się dostać i zostać?

Na współczesnym rynku pracy coraz większe znaczenie zyskuje nie dyplom, lecz doświadczenie młodego pracownika. Dobrym sposobem na zdobycie pierwszych szlifów zawodowych są staże i praktyki, odbywane jeszcze w czasie studiów. Gdzie szukać ofert, jak napisać dobre CV i zostać w firmie po zakończeniu stażu?

Jeden z większych portali z ofertami pracy proponuje niemal 400 ofert dla potencjalnych stażystów i praktykantów. Traktowane jako dodatkowa aktywność w czasie studiów, często są nieodpłatne, lecz umożliwiają poszerzenie kompetencji lub otrzymanie etatu w firmie, w której się odbywają.

Czego najczęściej można nauczyć się na stażu? Raport „Wybory ścieżki kształcenia a sytuacja zawodowa Polaków” opublikowany przez GUS podaje, że 8 na 10 stażystów wzbogaciło się o praktyczną wiedzę i kompetencje zawodowe. Na drugim miejscu znalazła się teoria z danej dziedziny (43 procent), na trzecim zaś – umiejętność pracy w grupie, którą wskazała jedna trzecia ankietowanych.

Czasy, gdy rolą stażysty było niemal wyłącznie parzenie kawy, odeszły już do lamusa. Dane z GUS dowodzą, że staże i praktyki zyskały wymiar merytoryczny: tylko niecałe 2 procent respondentów nie zdobyło żadnych przydatnych umiejętności. Firmy starają się nie tylko skorzystać z pomocy młodych ludzi, lecz także przekazać im niezbędne kompetencje zawodowe oraz interpersonalne – mówi Marta Zerka, HR Specialist w Hicron, firmie IT.

Kiedy szukamy staży?

Według Trendów Google, największe zainteresowanie hasłami „staż” i „praktyka” w ciągu ostatniego roku miało miejsce od kwietnia do września. W ostatnim kwartale roku poszukujemy coraz rzadziej, aby w okresie świątecznym zaprzestać przeglądania ofert niemal całkowicie. Może więc jest to dobry moment na stworzenie CV i przesłanie go do kilku firm?

CV idealne: 5 zasad

Aby CV okazało się skuteczne, powinno być stworzone według kilku wytycznych. – Jeśli tworzymy CV po raz pierwszy, zawsze warto posiłkować się przykładami dostępnymi w sieci, lecz nie wolno ich kopiować – mówi Marta Zerka z Hicron. Doświadczony rekruter natychmiast rozpozna popularny szablon i może nawet odrzucić taką aplikację na początku procesu rekrutacji.

1. Wyróżnij się, ale nie za wszelką cenę

Aby CV prezentowało się profesjonalnie, warto zachować jednolitą czcionkę i kolorystykę. Ten dokument to nasza wizytówka: napiszmy co nas naprawdę wyróżnia. Atutem może być działalność dodatkowa, nietypowe hobby lub osiągnięcie.

2. Dane osobowe

Na górze CV zawsze umieszczamy dane kontaktowe: adres e-mail i telefon oraz imię i nazwisko. W procesie rekrutacji warto posługiwać się adresem mailowym złożonym z kombinacji imienia i nazwiska. Mail z nickiem „misiaczek” lub „mroczny_lord” może zniechęcić potencjalnego pracodawcę.

3. Zdjęcie

Umieszczenie zdjęcia w dokumentach aplikacyjnych nie jest konieczne, lecz często mile widziane. Ważne, aby fotografia posiadała dobrą rozdzielczość oraz była wykonana w stroju formalnym. Przesyłanie zdjęć z wakacji, imprez lub wykonanych „z ręki” jest niedopuszczalne.

4. Odwrócona chronologia

Opisując swoje wykształcenie, doświadczenie zawodowe i osiągnięcia, należy kierować się zasadą odwróconej chronologii: na początku każdej sekcji powinny znaleźć się najnowsze aktywności. Uczyni to CV bardziej czytelnym.

5. Opis stanowiska

Pamiętaj o opisaniu w kilku słowach zakresu obowiązków, oprócz samej nazwy stanowiska. W różnych firmach pracownicy zatrudnieni jako „Specjalista ds. obsługi klienta” lub „Solution Architect” mogą wykonywać inne zadnia.

Zaproszenie na rozmowę. I co dalej?

Zanim zadzwoni upragniony telefon z zaproszeniem na spotkanie, kandydat powinien jak najwięcej dowiedzieć się o trzech kluczowych aspektach: działalności firmy, opisie stanowiska oraz możliwym wynagrodzeniu. Wiedza o klientach, projektach czy nagrodach zdobytych przez firmę będzie atutem na rozmowie, a jednocześnie pozwoli kandydatowi lepiej zorientować się w profilu działalności potencjalnego pracodawcy.

Rozmowa kwalifikacyjna działa w dwie strony: pracodawca stara się jak najwięcej dowiedzieć o stażyście, zaś aplikant ma szansę na zadanie pytań dotyczących np. proponowanego zakresu obowiązków, świadczeń dodatkowych i tym samym pozbyć się ewentualnych wątpliwości. Wszystkie pytania są mile widziane na rozmowie, ponieważ świadczą o dużym zaangażowaniu kandydata – mówi Marta Zerka.

Na rozmowę warto przyjść 5 minut wcześniej; spóźnienie jest „najlepszym” sposobem na zrobienie złego pierwszego wrażenia. Ubiór powinien być formalny, bez nadmiernej ekstrawagancji, zaś kandydat dobrze przygotowany. Jakie błędy możemy popełnić?

Większość potknięć jest wynikiem stresu: rozmowa przed przyjęciem na staż często bywa pierwszą rozmową w karierze. Warto zachować pewność siebie i uśmiech na twarzy. Jeśli mamy już za sobą doświadczenie zawodowe, nie wolno krytykować miejsc, w których pracowało się wcześniej. Nawet jeśli mamy powody do niezadowolenia, oczernianie byłego szefa może zostać odebrane jako oznaka nielojalności i braku profesjonalizmu – dodaje Marta Zerka.

Walczymy o etat

O możliwość zatrudnienia w firmie po ukończeniu stażu można zapytać już na wstępnej rozmowie. Część pracodawców organizuje specjalne programy stażowe, po których najlepsi kandydaci otrzymują propozycję pracy, niektórzy zaś rezygnują z zatrudniania stażystów na rzecz elastycznych form współpracy od samego początku.

Zdajemy sobie sprawę, że branży IT, w której działamy, nie można dogłębnie poznać na studiach, dlatego osoby zatrudnione na stanowiskach juniorskich przez pierwsze parę miesięcy bardzo dużo się uczą. Każdy potencjalny kandydat przechodzi przez proces rekrutacji, a jego stażem staje się 3 miesięczny okres próbny, za który otrzymuje regularne wynagrodzenie – wyjaśnia Michał Guzek, Członek Zarządu w Hicron.

Dla pracowników posiadających status studenta firmy przygotowują specjalne udogodnienia, np. pracę w trybie Home Office lub elastyczne godziny pracy pozwalające połączyć obowiązki zawodowe z zajęciami na uczelni. Dla wielu podmiotów początkowa inwestycja w młodego pracownika zwraca się z nawiązką, gdy po studiach mogą kontynuować współpracę ze świetnie wyszkolonym i dobrze sobie znanym pracownikiem.

HICRON Sp. z o.o. jako integrator systemów informatycznych, specjalizuje się w realizacji kompleksowych projektów IT: projektowania dedykowanych rozwiązań, doradztwa biznesowego i technologicznego. Jako partner SAP Polska, spółka świadczy usługi wdrożeń, rozwoju, audytu aplikacji SAP ERP oraz SAP BusinessObjects. Eksperci HICRON posiadają szerokie doświadczenia w realizacji projektów SAP głównie w branżach: automotive, retail, FMCG, energetyka, gazownictwo, gospodarka wodna, produkcja przemysłowa, spożywcza. Spółka działa aktywnie obsługując klientów w Polsce i za granicą. Do jej klientów należą między innymi: Kompania Piwowarska, Grupa MAN, Volvo CE, Netia, Nestle, Porsche, AmRest, Stelweld i wiele innych. Więcej informacji: www.hicron.com

Aby mleko mamy zachowało wszystkie witaminy i składniki odżywcze

Jak karmić niemowlę? Karmić piersią czy podawać mleko modyfikowane? Dyskusja nad tym, jak i czym karmić niemowlę, trwa od lat. Obowiązujący na całym świecie standard żywienia niemowląt rekomenduje, aby dzieci do 6. miesiąca życia były karmione wyłącznie piersią. Co jednak robić w sytuacji, gdy mama ma problemy z laktacją, maluch odrzuca pierś lub gdy młoda

Top