Aktualności

Dzień Telefonów Zaufania dla Dzieci

Dzień Telefonów Zaufania dla Dzieci ? konferencja w MSW
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych wspiera działanie telefonów –

116 111
Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży

116 000
Telefon w sprawie zaginionego dziecka.

Od 2009 roku na działanie obu telefonów MSW przeznaczyło łącznie ponad 1 mln zł. Bardzo ważne jest, aby dzieci znały numery telefonów zaufania i wiedziały, że w razie trudnej sytuacji zawsze mogą uzyskać pomoc powiedział Jacek Cichocki, minister spraw wewnętrznych podczas konferencji z okazji Międzynarodowego Dnia Telefonów Zaufania dla Dzieci.

Uczestnicy odbywającej się w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych konferencji podsumowali działalność istniejących w naszym kraju infolinii dla dzieci i młodzieży. Konferencja została zorganizowana z okazji obchodzonego 17 maja Międzynarodowego Dnia Telefonów Zaufania dla Dzieci. Organizatorami spotkania było Ministerstwo Spraw Wewnętrznych oraz Fundacja Dzieci Niczyje.

Jacek Cichocki podczas konferencji podziękował wszystkim za zaangażowanie w prowadzeniu telefonów zaufania dla dzieci i młodzieży. Podkreślił również, że Ministerstwo Spraw Wewnętrznych wspiera finansowo działanie dwóch numerów 116 111 – Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży oraz 116 000 – Telefon w sprawie zaginionego dziecka.

Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży – 116 111 jest bezpłatnym i ogólnopolskim numerem, uruchomionym specjalnie z myślą o dzieciach i młodzieży. Pod numer 116 111 mogą dzwonić dzieci i młodzież potrzebujące wsparcia, opieki i pomocy. Młodzież może uzyskać pomoc m.in. w przypadkach problemów z rówieśnikami oraz wsparcie w sytuacjach, gdy dochodzi do przemocy w rodzinie. Telefon 116 111 obsługiwany jest m.in. przez wykwalifikowanych psychologów i pedagogów. Konsultanci udzielają porad, a także reagują, jeśli zachodzi sytuacja zagrożenia zdrowia lub życia dziecka. Infolinia działa 7 dni w tygodniu, w godzinach od 12:00 do 20:00.

W ubiegłym roku przeprowadzono ponad 930 rozmów tematycznych tygodniowo. W roku 2010 r. ponad 100 tys. dzieci zadzwoniło na numer 116 111, a w 2011 r. 150 tys. W 2010 r. konsultanci otrzymali około 2 tys. pytań drogą mailową, w roku 2011 ? ponad 3,6 tys. Kontaktowały się głównie dzieci w wieku 12-15 lat. Wśród najczęściej poruszanych spraw były problemy w środowisku rówieśniczym, trudne relacje z rodzicami i rodzeństwem, problemy w szkole, przemoc, uzależnienia.

Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży 116 111 prowadzi Fundacja Dzieci Niczyje, która wygrała otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego ?Prowadzenie telefonu zaufania dla dzieci i młodzieży? organizowane przez MSW.

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych od 2009 roku udziela dotacji na funkcjonowanie Telefonu Zaufania dla Dzieci i Młodzieży – 116 111. Całkowita kwota środków finansowych przekazanych od 2009 roku wyniosła 650 tysięcy zł. MSW przekazało na prowadzenie infolinii 200 tysięcy w 2009 roku, 150 tysięcy w 2010 roku, 150 tysięcy złotych w 2011 roku oraz 150 tysięcy złotych w 2012 roku.

Numer interwencyjny 116 000 – Telefon w sprawie zaginionego dziecka to druga z infolinii, której prowadzenie dofinansowuje Ministerstwo Spraw Wewnętrznych.

Numer 116 000 ? telefon w sprawie zaginionego dziecka skierowany jest do rodziców i opiekunów, którym zaginęło dziecko, do zaginionych dzieci oraz do wszystkich osób, które mogą pomóc w poszukiwaniach i odnalezieniu zaginionych dzieci. Telefon działa przez 7 dni w tygodniu.

Konsultanci obsługujący infolinię pomagają w poszukiwaniach zaginionych dzieci. Udzielają ofiarom i ich rodzinom wsparcia psychologicznego, prawnego oraz socjalnego. Pod numerem 116 000 pracują m.in. psychologowie, pracownicy socjalni, tłumacze, prawnicy. W 2011 roku przeprowadzono ponad 5100 rozmów telefonocznych.

Telefon w sprawie zaginionego dziecka prowadzi fundacja ITAKA ? Centrum Poszukiwań Ludzi Zaginionych, która wygrała ofert na realizację zadania publicznego ?Prowadzenie telefonu interwencyjnego w sprawie zaginionych dzieci ? 116 000?.

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych od 2010 roku dofinansowało funkcjonowanie Telefonu Zaufania dla Dzieci i Młodzieży – 116 111 na kwotę 400 tysięcy złotych. MSW przekazało na prowadzenie infolinii 100 tysięcy w 2010 roku, 100 tysięcy w 2011 roku oraz 200 tysięcy złotych w 2012.

Podczas konferencji zaprezentowano także prowadzony przez Rzecznika Praw Dziecka Dziecięcy Telefon Zaufania 800 12 12 12 oraz projekt Helpline.org.pl 800 100 100, którego celem jest pomoc dzieciom i młodzieży w sytuacjach zagrożenia w Internecie.

http://msw.gov.pl

hastagi na stronie:

#indianskie słownicwo dla dzieci

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy