Ciastolinowe informacje

I I Międzynarodowy Konkurs Plastyczny

Zapraszamy do ogłoszonego, przez Młodzieżowy Dom Kultury II Międzynarodowego Konkursu Plastycznego ?Przyroda w Kolorach 2012?. Konkurs organizowany jest od 2008 r. przez Młodzieżowy Dom Kultury

Zapraszamy do ogłoszonego, przez Młodzieżowy Dom Kultury II Międzynarodowego Konkursu
Plastycznego ?Przyroda w Kolorach 2012?.

Konkurs organizowany jest od 2008 r. przez Młodzieżowy Dom Kultury przy ulicy Grunwaldzkiej 5 w Krakowie przy współpracy z Ogrodem Botanicznym Uniwersytetu Jagiellońskiego

I I Międzynarodowy Konkurs Plastyczny

R e g u l a m i n
1. Organizator : Młodzieżowy Dom Kultury, Polska, Pl ? 31 – 526 Kraków, ul. Grunwaldzka 5.
2. II Międzynarodowy Konkurs Plastyczny jest adresowany do dzieci i młodzieży w wieku 3 -21 lat.
3. Prace mogą być wykonane przy wykorzystaniu dowolnej techniki plastycznej (malarstwo, rysunek,
collage, witraż, forma przestrzenna, itp). Nadsyłać można również prace fotograficzne (format A4).
4. Interpretacja tematu jest całkowicie dowolna, a inspiracją powinna być przyroda afrykańska.
5. Jeden uczestnik konkursu może przesłać tylko jedną pracę (nie można nadsyłać prac zbiorowych).
Liczba prac nadesłanych z placówki jest dowolna.
6. Praca powinna być zaopatrzona w metryczkę identyfikacyjną opisaną drukowanymi literami
zawierającą dane: imię i nazwisko autora, wiek autora, adres (kraj-miasto-ulica) i telefon
kontaktowy, e-mail, nazwę placówki/szkoły ( w przypadku szkoły artystycznej informacja o profilu),
imię i nazwisko opiekuna artystycznego, tytuł pracy.
7. Pracę należy przesłać do dnia 27 kwietnia 2012 r. na adres Organizatora.
8. Prace przesłane po terminie nie będą oceniane, nie zwracamy również nadesłanych prac.
9. Jury powołane przez Organizatora przyzna: Grand Prix, nagrody główne, wyróżnienia w kategoriach
wiekowych i poszczególnych technikach plastycznych oraz dokona kwalifikacji prac do wystawy.
Nagrodami w konkursie są statuetki Grand Prix, nagrody rzeczowe, albumy przyrodnicze oraz
okolicznościowe upominki.
10. Organizator zastrzega sobie prawo do
publikowania i reprodukowania nagrodzonych prac bez
wypłacania honorariów autorskich.
11. Uroczyste wręczenie nagród, wyróżnień oraz otwarcie wystawy odbędzie się w Ogrodzie Botanicznym
UJ w Krakowie w dniu 13 maja 2011 r. (niedziela) o godz.12.00.
12. Autorzy zakwalifikowanych do wystawy prac otrzymają dyplomy oraz upominki..
13. Dodatkowe informacje: tel. +48 12 411 67 03 oraz na stronie www.mdkgrunwaldzka5.pl;
e-mail: [email protected]
14. Uczestnik z tytułu udziału w konkursie nie wnosi opłat.
_____________________________________________________________________________________
Młodzieżowy Dom Kultury, PL 31-526 Kraków, ul. Grunwaldzka 5 , tel/fax +48 12 411 67 03, www.mdkgrunwaldzka5.pl

Organizator :
Młodzieżowy Dom Kultury w Krakowie, ul. Grunwaldzka 5

Współorganizator:
Ogród Botaniczny Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, ul. Kopernika 27
Przyroda w kolorach 2012

hastagi na stronie:

#konkurs plastyczny dla rodziców i dzieci

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy