wdrożenie w Polsce systemu Child Alert

Koncepcja wdrożenia w Polsce systemu Child Alert
Dziś (30 stycznia br.) Fundacja ITAKA złożyła w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych koncepcję wdrożenia w Polsce systemu Child Alert. Rozwiązanie to, działające m.in. w 11 krajach Unii Europejskiej i Stanach Zjednoczonych, pozwala na natychmiastowe rozpowszechnianie informacji o zaginięciu dziecka. MSW przeanalizuje koncepcję w porozumieniu z ekspertami m.in. z policji i Straży Granicznej.

Child Alert to system ratunkowo-alarmowy, dzięki któremu w przypadku zaginięcia dziecka możliwe jest powiadomienie o tym zdarzeniu jak największej ilości osób w jak najkrótszym czasie. Alarm jest włączany po spełnieniu szeregu warunków. Za każdym razem decyzję o uruchomieniu systemy podejmuje policja, czasami w porozumieniu z prokuraturą. Policja jest również instytucją odpowiedzialną później za przetwarzanie informacji, jakie docierają do służb od obywateli.

System działa już w 11 krajach Unii Europejskiej. W sytuacji zaginięcia dziecka tablice na dworcach, lotniskach i w innych miejscach publicznych wyświetlają informacje na ten temat, a jego wizerunek jest rozpowszechniany za pośrednictwem stacji telewizyjnych i radiowych oraz Internetu. W niektórych krajach, w których działa system, posiadacze telefonów komórkowych otrzymują SMS ze zdjęciem dziecka oraz opisem jego wyglądu.

Fundacja ITAKA przygotowała koncepcję wdrożenia systemu Child Alert w Polsce w oparciu o wieloletnie doświadczenia innych krajów europejskich m.in. Holandii i Belgii. Raport na temat zasad funkcjonowania tego rozwiązania w krajach Unii Europejskiej i koncepcja wdrożenia systemu na terenie Polski, które zostaną dziś złożone w MSW, to efekt otwartego konkursu, ogłoszonego jeszcze w ubiegłym roku. W październiku 2011 r. Fundacja ITAKA wygrała konkurs ówczesnego MSWiA na realizację tego projektu i otrzymała na ten cel 100 tys. zł.

Projekt był realizowany od 7 listopada do 30 grudnia ubiegłego roku. Natomiast dziś (30 stycznia br.) fundacja złożyła w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych sprawozdanie z wykonania zadania publicznego zawierające koncepcję wdrożenia w Polsce systemu Child Alert.

Według danych policji w 2010 roku zgłoszono 118 zaginięć dzieci do lat 7, 436 zaginięć dzieci w wieku od 7 do 14 lat oraz 2 tys. 915 zaginięć dzieci w wieku od 14 do 17 lat.

http://www.msw.gov.pl

Authors

Related posts

Top